Mặt bằng tổng thể và chi tiết từng căn hộ Ruby City 3

Mặt bằng tổng thể và chi tiết từng căn hộ Toà A Dự án Ruby City 3


Mặt bằng tổng thể toà A Ruby City 3

Mặt bằng tổng thể toà A Ruby City 3


Mặt bằng thiết kế căn hộ 54.4m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ 54.4m2


Mặt bằng thiết kế căn hộ 70m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ 70m2


Mặt bằng thiết kế căn hộ 48.5m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ 48.5m2


Mặt bằng thiết kế căn hộ 54.2m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ 54.2m2


Mặt bằng thiết kế căn hộ 53.2m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ 53.2m2


Mặt bằng thiết kế căn hộ 59m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ 59m2


Mặt bằng thiết kế căn hộ 48.8m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ 48.8m2


Mặt bằng thiết kế căn hộ 50.6m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ 50.6m2


Mặt bằng thiết kế căn hộ 52.2m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ 52.2m2


Mặt bằng thiết kế căn hộ 48.6m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ 48.6m2


Mặt bằng thiết kế căn hộ 51.3m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ 51.3m2


 

 

LIÊN HỆ PHÒNG BÁN HÀNG CHỦ ĐẦU TƯ

HOTLINE:  0944 91 97 96